Het Punt vzw - Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel

Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Samen met de Vlaamse provinciale steunpunten maakt Het Punt vzw deel uit van een breder netwerk voor vrijwilligerswerk. Via onze basisdienstverlening zoals een vacaturebank, informatie over de rechten en plichten van de vrijwilliger, maar ook tal van interessante workshops en vormingen, proberen we organisaties en vrijwilligers in Brussel met elkaar in contact te brengen.

Vragen over vrijwilligerswerk of ben je op zoek naar vrijwilligerswerk in Brussel? Dan kan je bij ons onthaal in Muntpunt (Munt 6, 1000 Brussel) terecht. De onthaalmedewerkers van Het Punt vzw heten je welkom op de derde verdieping: elke dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdagmiddag van 12 tot 14 uur op woensdag avond van 17 tot 19 uur.

Je kan ook online naar een vrijwilligersjob zoeken via www.vrijwilligerswerk.be.

Met al je vragen over vrijwilligerswerk, bel naar 02 218 55 16 of mail naar isabel.vansevenant@hetpuntbrussel.be. Op vraag geven we een speeddate aan organisaties die meer willen weten over de wetgeving, vrijwilligers werven,...

Nieuws

Een 'beestig' boeiende en bezige vrouw, dàt is Hilde Olbrechts, onze vrijwilliger van de maand.

Ooit gaf Hilde haar vaste job op om in Zuid-Afrika als surrogaatmoeder te zorgen voor blauwballenaapjes. Nu legt zij  haar hart en ziel bij het Jane Goodall Institute in Brussel, dat het respect bevordert voor dieren, mensen en het milieu in binnen- en buitenland.

Marjolein, onze vrijwilliger in de kijker!

Slachtoffers van mensenhandel aan een nieuw en beter levenshoofdstuk helpen, dààr is het Marjolein Six (30) om te doen. Zij is onze vrijwilliger van de maand en zet zich in voor Pag-Asa, een organisatie die humanitaire hulp biedt aan slachtoffers.

Actua. Vrijwilligers zijn geen "bijklussers". Een interview met Eva Hambach, Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk

Honderdduizenden vrijwilligers moeten zich in hun koffie verslikt hebben bij het bericht van de staatssecretaris van Fraudebestrijding dat vrijwilligerswerk een vorm van bijklussen is.

Puur taaltechnisch kan je de man geen ongelijk geven, vermits Van Dale Online stelt dat bijklussen betekent: ‘extra werken naast de eigenlijke baan, al dan niet zwart‘.

Lees Eva's repliek waarom "de schamele vergoeding" noch een inkomen, noch een betaling is, maar eenvoudigweg een terugbetaling is.

Naomi, vrijwilligster bij Stapsteen vzw

Werken voor en met kinderen. Hen een fijne tijd bezorgen en hen tegelijk zien openbloeien. Dat is waar Naomi  Herremans (23), onze vrijwilligster van de maand, bij StapSteen in Laken helemaal in opgaat.

Het Punt is verhuisd!

We did it again.

Voortaan vind je onze bureaus op de vierde verdieping van het Lakenhuis,

Lakensestraat 76, 1000 Brussel, 02/218.55.16

Jullie zijn nog steeds welkom om binnen te springen!

Het onthaal voor kandidaat-vrijwilligers blijft in het Muntpunt!